HOLISTISK HÄLSA

För att återskapa balans inom oss och runt om oss.    

Min egen väg startade som en ”duktig flicka” som tillslut ville satsa på allt. Inte konstigt nog resulterade det i att jag blev utbrändhet tidigt i livet. Där och då föll nästan allt för mig, och sen fick livet ta sin väg. Jag började åka till Indien till yoga meditations- och yogacenter och byggde långsamt upp mig själv igen.  Jag hade samtidigt hamnat i ett land så långt från Sverige som möjligt, med kontraster av både lätt och svårt, ett land som ofrånkomligen får oss att möta mycket. Ett land som inspirerar på så många vis och där en fortfarande ofta får möta en stark närvaro i människor. Ett land som fått en stor plats i mitt hjärta.

Jag är tacksam att ha fått mött flera lärare med erfarenheter från ett liv tillägnat yogans väg.  En av dem är dr Ashutosh och Kadambari som har ett ashram utanför Mysore. Ashutosh och Kadambari hjälper människor växa med en sån generositet och enkelhet. Deras strävan är att hjälpa oss att uppleva oss själva bakom de historier och blockeringar vi långsamt byggt upp genom livet. Gång på gång kan man där se exempel hur yoga har en förmåga att öka livskvalité och hälsa för alla som önskar och vill ge det en ärlig chans. Som Ashutosh ofta uttrycker säger ”Yoga handlar om att ”unlearn” det vi inte behöver mer för att leva mer som dem vi verkligen är”. Jag har stor tacksamhet till flera fantastiska lärare inom yoga och holistisk hälsa, för allt de har gett och ger.

En holistisk syn på hälsa handlar för mig om att se till helheten, att vi består såväl av en fysisk som en mental och en själslig del som behöver få rum att komma till balans. Alla dessa delar vänder sig yogans väg till. Den kan hjälpa oss att stegvis återskapa balans från obalans, lära oss att observera vårt eget system och komma närmare i kontakt med vår förmåga till läkning.  För att komma tillbaka mot mer närvaro, hälsa och en enkelhet, och i processen kan vi kanske lära oss mer om dem vi är?

Utan tvekan finns det stora gåvor att hämta från Indiens tusenåriga yogatradition för oss i dagens samhälle. Som stöd i att skapa lite mer balanserade och enkla liv. 

  • Terapeutisk yoga

Terapeutisk yoga behandlar och utgår från hela människan, och handlar om att börja återskapa balans och stärka hela oss. Det är fokus på att stanna längre i yogapostioner för att observera och komma till närvaro med andningen. En klass i terapeutisk yoga inkluderar asanas eller yogapositioner, andningsövningar och en djupavslappning. 

 

  • InnerGuidance

InnerGuidance är en upplevelse antingen i en privat session eller en grupp. En upplevelse som kan vara ett stöd för  att släppa på blockeringar, och känna vad du behöver just nu. En session kan bidra till läkning, djup avslappning, nya perspektiv etc. En session utgår från vart du är just nu och vad som behöver kommer upp kommer upp. Ledord är därför tillit och att ge tillåtelse för dig själv att lita till ditt systems egen intelligens och förmåga att veta vad det behöver

Utbildningar:

  • 2015 Hatha Yoga TTC 200h Dharamsala, ”Hatha yoga world”
  • 2016 Terapeutisk Yoga TTC 300h ”Swami Krishnananda Hatha yoga Vidya Peeth” ashram i Mysore
  • 2018 Prana Vidya, inre yoga, pranayama och Yoga Nidra. ”Swami Krishnananda Hatha yoga Vidya Peeth” ashram i Mysore
  • 2018 Terapeutisk Hatha yoga 300h ”Atmavikasa”
  • 2018 InnerGuidance L1, Amara Samata, Bali
  • 2019 Iyengar yoga. ”Yoga Ganga Studio for yoga studies” Dehradun